Công trình Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh là công trình quan trọng được chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh. Đồng thời, đây cũng là công trình hứa hẹn khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn kiến trúc độc đáo, đem đến nhiều bất ngờ cho nhân dân, du khách.
 Công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Công trình văn hoá trọng điểm, chào mừng 50 năm thành lập tỉnh.